שחרור ממשמורת של אזרחית רומניה שהתאלמנה מאזרח ישראלי לו היתה נשואה

ל` הנה אזרחית רומניה שהיתה נשואה לאזרח ישראלי. לצערה הרב , נפטר בעלה באופן פתאומי ובטרם הושלם הליך התאזרחותה. לאחר פטירת הבעל דרש משרד הפנים מ-ל` לעזוב את הארץ. משלא עזבה את הארץ , נעצרה על ידי אנשי משטרת ההגירה ונלקחה לכלא גבעון ברמלה לשם גירושה ממשמורת.

בזמן היותה בכלא ממתינה לטיסת הגירוש פנתה ל` באמצעות מכרה ישראלית למשרדי על מנת שאנסה לבטל את רואה הגזירה וביטול טיסת הגירוש.

מיד עם תחילת היצוג הגשתי בקשה לדיינת בכלא לשנות את רואה הגזירה ולאפשר את שחרורה ממשמורת על מנת שאוכל לפנות בשמה למשרד הפנים בנסיון להסדיר את מעמדה. הדיינת סירבה ודחתה את הבקשה כך שטיסת הגירוש שהיתה קבועה ל-ל` מספר ימים בודדים לאחר מכן נותרה על כנה.

בשלב זה , הוגשה עתירה לבימ"ש מחוזי- מנהלי לביטול צו ההרחקה וכן בקשת צו ביניים האוסר על גירושה בטיסה שנקבעה לה ואף שחרורה ממשמורת.

ימ"ש בחן את בקשת איסור הגירוש והורה מיידית לבטל את הטיסה עד החלטה אחרת.

ספר ימים לאחר מכן , שוחררה ל` מהכלא ונותרה בישראל וכיום , כשנה לאחר שחרורה מהכלא , הנה עדיין בישראל וממתינה להשלמת הסדרת מעמדה בישראל לאחר שמשרדי דאג להמציא את כל המסמכים והנימוקים למשרד הפנים במטרה להסדיר מעמדה בישראל.