מסורבי כניסה לישראל בנתב"ג

הזמנת אדם מחו"ל לישראל וכאשר הוא הגיע לשדה התעופה סירבו להכניסו לארץ ??

  • הזמנת אדם מחו"ל לישראל וכאשר הוא הגיע לשדה התעופה סירבו להכניסו לארץ ??
  • איפה הוא הולך לשהות עד שיוחזר לארצו?
  • מה עושים במקרה של סירוב כניסה לישראל ?
  • האם יש סיכוי לשנות את החלטת בקר גבולות בנתב"ג ושהאדם יכנס לארץ?
  • מתקן מסורבי הכניסה לישראל מהווה מקום זמני עבור נתינים זרים שכניסתם לישראל סורבה מסיבה כלשהי ועד לעלייתם לטיסה וחזרתם למדינתם.
  • המתקן, מרגע קליטת הנתין הזר מהווה כמקום מעבר בשבילם וכהגדרתו הוא אינו נחשב כשטח מדינת ישראלממוקם בתוך שטחו של נמל התעופה בן גוריון ומהווה חלק מהשטח האווירי של נמל התעופה, המתקן מוגדר כשטח אקס-טריטוריאלי וככזה חלים עליו נהלים והנחיות של רשות שדות התעופה.
  • המתקן מופעל 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. המתקן מאפשר לבקר גבולות הסמכות להחליט מי נכנס בשערי מדינת ישראל ולמי לסרב להיכנס לישראל. למרות זאת, החלטת בקר גבולות בשדה תעופה צריכה להיות מנומקת, שקולה, מידתית, סבירה ואסור לה להיות נגועה משיקולים זרים שאינם עניינים.
areas-activity

במקרה והחלטת בקר גבולות לסרב כניסה אינה עונה לדרישות האמורות ניתן לפנות באופן דחוף ביותר, ובטרם יורחק הנתין הזר לארצו בחזרה, לבית המשפט המוסמך. בדרך כלל, ביהמ"ש נעתר למתן צו ביניים האוסר הרחקת הנתין הזר לארצו בחזרה וקובע את הדיון בעניין בהקדם.

בדיון בבית המשפט נבחנת החלטת בקר גבולות לסרב את הכניסה ובמידה ואינה מתיישבת עם הדרישות האמורות ( החלטה לא מנומקת, לא שקולה, לא מידתית, לא סבירה, נגועה בשיקולים זרים שאינם עניינים וכו`) יטה בית המשפט לאשר את כניסת הנתין הזר.

במקרים מסוימים מבקש ביהמ"ש הפקדת ערבויות לשם הבטחת יציאתו של הנתין הזר מהארץ בתום תקופת האשרה שניתנת לו להישאר בישראל.

התערבות וייצוג על ידי עורך דין המתמחה בתחום זה הנה אקוטית ביותר שכן מדובר בזמן קצר ביותר (לפעמים עניין של שעות או לכל היותר ימים בודדים) מרגע החלטת הסירוב של בקר גבולות ועד העלאתו של הנתין הזר על טיסת חזרה לארצו.

משרדנו טיפל במקרים מסוג זה אשר בהם בקר גבולות סירב את כניסתו של הזר לארץ ורק לאחר הגשת בקשה דחופה ומנומקת לביהמ"ש הותרה כניסתו של הארץ.

גם במקרים בהם ניתנה ההחלטה בשעה לא סבירה וכאשר ביהמ"ש סגור משרדנו התמודד עם ביטול הטיסה לאחר שפנינו לשופט תורן אשר נתן את החלטת ביטול הטיסה מביתו וקבע לדיון בבית משפט מספר ימים בודדים לאחר מכן . לאחר קיום הדיון בבית המשפט הותרה כניסת הנתין הזר ארצה.

במקרים מסוג זה ניתן להתקשר 24 שעות ביממה למשרד ועו"ד ליאת שטיינברג תיצור אתכם קשר בהקדם.