הסדרת מעמד מטעמים רפואיים

בישראל קיימים לא מעט בני זוג הנשואים בנישואים אזרחיים לאור העובדה שבן הזוג הזר אינו יהודי.

בישראל קיימים לא מעט בני זוג הנשואים בנישואים אזרחיים לאור העובדה שבן הזוג הזר אינו יהודי. בן זוג זר שאינו יהודי הנשוי בנישואין אזרחיים לאזרח ישראלי זכאי למעמד בישראל ואף לאזרחות. קיימים מקרים רבים בהם לאחר שבן הזוג הזר השתקע בישראל בעקבות נישואיו נותר בחו"ל הורה של הבן זוג. מדינת ישראל הכירה בצורך לאפשר להורה להזדקן בקרבת ילדו ולהסתייע בילד. על כן , ניתן להסדיר מעמד להורה קשיש של בן זוג ישראלי אשר השתקע כאן בישראל בעקבות נישואיו לאזרח ישראלי.

קיימים דרישות ותנאים להסדרת המעמד להורה הקשיש וחשיבות רבה לאופן הגשת הבקשה בצורה הנכונה תוך צירוף המסמכים הרלוונטים הנדרשים לשם אישור הסדרת מעמד להורה קשיש .

כמו כן , בין תנאי ודרישות משרד הפנים בעניין כלולה דרישת היות ההורה בודד בחו"ל ובלי ילדים נוספים בחו"ל. וכן ההורה חייב להיות מעל גיל 60.

areas-activity

למרות האמור , משרדנו טיפל במקרים חריגים להסדרת מעמד להורה קשיש אשר סוטים במידה מסויימת מדרישת הנוהל היבשה . כך לדוגמא: הגשת בקשה להסדרת מעמד לזוג הורים של אזרח ישראלי. דבר זה מהווה חריג לדרישת היותו של ההורה בודד (שכן הנם שניים ) אך לאור מצבם הרפואי של בני הזוג הוגשה בקשה מנומקת ומסודרת הנתמכת במסמכים רפואיים והמסבירה למה יש להכיר בכל אחד מהם כ"הורה בודד" שכן מצבם הרפואי לא מאפשר להם לעזור אחד לשני ובפועל , למרות שהנם שניים , הרי שאינם יכולים לעזור זה לזו ולהיפך ועל כן יש לראות בכל אחד מבני הזוג כ"הורה בודד".

דוגמא נוספת חריגה אשר טופלה על ידי משרדנו: הגשת בקשה להסדרת מעמד לאמא של אזרחית ישראל (אשר נשואה לאזרח ישראל יהודי ועל כן קיבלה אזרחות ישראלית).

במקרה זה , לאמא יש בן נוסף בחו"ל שהנו אחיה של האזרחית הישראלית. לאור העובדה כי האמא אינה בקשר מזה שנים רבות עם בנה הוגשה בקשה להסדרת מעמד הורה קשיש למרות קיומו של הבן הנוסף בחו"ל.

אם ההורה יהיה רשאי לעבוד בישראל ?

במידה והליך הגשת הבקשה והסדרת המעמד להורה נעשים כנדרש ההורה יהיה רשאי לעבוד בכל עיסוק חוקי בישראל .

לשאלות נוספות ובדיקת זכאות להסדרת מעמד להורה קשיש הנך מוזמן לתאם פגישת יעוץלחץ כאן