הנפקת אשרות עבודה- מומחים זרים

משרדנו מתמחה בליווי וסיוע משפטי לתאגידים ולחברות ישראליות בהליכי אישורי היתרים ואשרות למומחים זרים לצורך שילובם בישראל..

img
img
img
img

מי הוא עובד מומחה זה? מהם התנאים שעל המומחה הזר צריך לעמוד לצורך קבלת אשרת עבודה? מי רשאי לקבל היתר העסקה למומחה זר? 


לצורך הכניסה לישראל יש צורך בקבלת אשרה הניתנת לעובדים זרים זמניים. 


משרדנו מספק ייעוץ משפטי אשר מבוסס על פרקטיקה ושנים של ניסיון בהבאת מאות מומחים זרים מדי שנה לישראל.


כלל ועיקר מרבית המומחים הזרים אשר מגיעים לעבוד בישראל פועלים בתחום ההייטק , תחום הבניין והתשתיות,  הנדסה, תעופה, תקשורת , הסיעוד, מסעדות וכו'. 


מיהו עובד זר מומחה? 

מומחה זר הוא בעל מקצוע זר שרכש השכלה, ידע או כישרון אשר הקנו לו מומחיות ייחודיות בתחומו.


התנאים להעסקת מומחה זר בישראל אמנם שונים מהתנאים להעסקת עובדים זרים אחרים, אך עדיין חלים עליה החוקים, התקנות והנהלים המסדירים העסקת עובדים זרים בישראל. 


מבחינת מעמד המומחה, למומחה הזר יש מעמד מועדף על כל עובד זר אחר, אך החוקים, התקנות והנהלים המסדירים את העסקתו שחלים עליו הינם בדיוק כמו של כל עובד זר.


מי רשאי לקבל היתר העסקה למומחה זר? 

בד"כ העסקת מומחים זרים בישראל מתבצעת ע"י חברה זרה/ שלוחה של חברה זרה בארץ/ חברה ישראלית כאשר מגיש בקשה להיתר העסקת מומחים זרים חייב להיות המעסיק אשר משלם את משכורתו של המומחה הזר. 


עפ"י נוהל מומחים זרים וחוק עובדים זרים העסקת מומחים זרים מחייבת הנפקת היתר עבודה (אשרה מסוג B1) ואשרת עבודה תואמת. 


היתר העסקה ואשרת עבודה משתנים בהתאם לסוג ההיתר. 


תהליך לאישור היתר העסקה מתפרס בין 6-8 שבועות לעומת היתר העסקה לעבודה לתקופה של עד 90 יום מתפרס עד 6 ימי עסקים ומאפשר למעסיקים הזקוקים באופן מיידי למומחים זרים לאשר הגעתם של המומחים הזרים בלוחות זמנים קצרים במיוחד. 


תקופת העסקה של מומחה זר

התקופה המרבית שמומחה זר יכול לעבוד בישראל ברישיון B1 הנה עד 63 חודשי עבודה. 

מעבר ל-63 חודשים יש צורך להגיש בקשה מיוחדת המאושרת בנסיבות מיוחדות של תרומת מומחה זר לכלכלה, למשק, לתרבות, לספורט או לחברה.


הארכת רישיון מומחה זר

על המעסיק להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר אל אגף ההיתרים. 
לבקשה יצורפו כל המסמכים כנדרש בבקשה הראשונה להיתר העסקת המומחה הזר למעט, תעודת השכלה וקורות חיים. 
הבקשה להארכת ההיתר צריכה להיות מוגשת לא יאוחר מחודשיים בטרם תום תוקף ההיתר. 

באם ברצון המעסיק להעסיק את המומחה הזר מעבר לתקופה המירבית (63 חודשים) עליו להגיש בקשה חריגה לאגף ההיתר לפחות 6 חודשים בטרם תום תוקף ההיתר, לבקשה החריגה יש לצרף הוכחות לעניין תרומותו הייחודית של המומחה הזר לכלכלה/ למשק ולחברה הישראלית. 

לאחר התייעצות עם שר האוצר ובהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, הכל כמפורט בסעיף 3א)ג1 )לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 , ניתן יהא להאריך רישיון המומחה לתקופות מוגבלות מעבר לתקופה האמורה.


הליך הנפקת היתר עבודה למומחה זר

הנפקת היתר עבודה ואשרת עבודה למומחה זר מורכבת ממספר שלבים: 

1. תחילה מגישים בקשה ליחידת ההיתרים למומחים זרים למתן היתר עבודה להעסקת עובד זר מומחה. 2. קבלת היתר עבודה לאחר המלצת יחידת ההיתרים.

3. הגשת בקשה לאשרת ב/1 ממשרד הפנים. 

4. תשלום אגרת המעסיק עבור הגשת הבקשה.

5. שליחת אישור "הברקה" לקונסוליה במדינת היעד ואיסוף אשרת עבודה ע"י העובד הזר המומחה. 


חשוב לדעת כי נתין זר הנושא אשרת תייר B2 לא יכול להמיר את האשרה לאשרת עבודה B1 .


סוגי היתרים בהם משרדנו מתמחה ותקופות העסקה: 

העסקת אנשי היי טק זרים - באפשרות חברה שיכולה להוכיח כי הנה חברה עתירת ידע טכנולוגי להגיש בקשה נפרדת בהתאם ל"נוהל מומחים זרים הייטק וסייבר". 

 

תקופת העסקה של מומחה זר הייטק הנה לתקופה של עד 3 שנים מיום הזכאות לתואר. 

באם המומחה הזר הנו סטודנט בישראל, חייב הוא ללמוד באופן פעיל במוסד להשכלה גבוהה והעסקתו תאושר רק במשרה חלקית בלבד. 


הליך קצר ומזורז:

באם חברת הייטק צריכה מומחה זר לביצוע משימות ייחודית ודחופה עבורו, ברשותה להגיש בקשה מזורזת להעסקת מומחה זר למשך תקופה קצרה, תקופה של עד 90 ימים בשנה. 

ניתן להגיש בקשה מזורזת זו רק אם המומחה הזר סיים את לימודיו או שהוא לומד במוסד להשכלה גבוהה. 


תשלום שכר "מומחה זר" הייטק-

על המעסיק לשאת ב"שכר מומחים" ולא בשכר הרגיל הממוצע במשק. 


אשרת לבני המשפחה: 
 בני משפחתו של מומחה זר הייטק זכאים לקבל אשרת B1 (אשרת עבודה). 


העסקת שף מומחה (מסעדות)- 

היתר זה יאושר רק למסעדה המוכיחה תפריט המושתת על טהרת מאכלים מהמזרח הרחוק.


לבקשה להעסקת שף מומחה זר יש לצרף:

-תפריט עדכני של המסעדה.

-הצהרת המעסיק כי המסעדה הנה על טהרת המאכלים המזרח הרחוק.

חשוב לציין כי באם תפריט המסעדה או אופי המסעדה משתנה- תוקף ההיתר יבוטל במיידית • אמנים/ 


העסקת יהלומנים / אמנים זרים - 
יהלומנים ואמנים זרים 
יכולים לקבל היתר העסקה בישראל כאשר יש חובה בצירוף תעודה המעידה על המוניטין שלהם וכן על המעסיק לצרף את פרטי ההופעה אליו האמן הזר מוזמן.
תקופת ההעסקה תהא בהתאם להופעות אליהם האמן הזר נדרש להגיע.

מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית
מומחה זר כאמור לעיל  יועסק בתפקיד מנהלתי או תפקיד בכיר בחברה שכן הוא בעל סמכויות רבות בחברה.
כל חברה זו רשאית להעסיק רק עד 2 מומחים זרים תחת ההיתר וזאת בהמלצת המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה

אשרה לבני המשפחה:
בני המשפחה זכאים לאשרת שהייה אך לא אשרת עבודה. 


ליווי של עורך דין מקצועי המתמחה בדיני אשרות עבודה לעובדים זרים הוא חיוני להתנהלות תקינה של הבקשה ועד לאישורה.

משרד עו"ד ליאת שטיינברג עם עשרים שנות ניסיון והצלחות מוכחות ילווה אותכם בכל ההליך עד לקבלת היתר העסקה למומחה הזר. 

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא.

לקוחות מרוצים

מה הלקוחות שלנו חושבים עלינו

לקוחות מרוצים

מה הלקוחות שלנו חושבים עלינו

צרו אתנו קשר

משרדנו מתמחה בהנפקת אשרות עבודה למומחים זרים המגיעים לישראל ע"י חברות ישראליות/זרות לצורך ביצוע עבודה בישראל.

{{message}}

תחומי התמחות של המשרד

sec-bg-img

צרו איתנו קשר - אנו כאן בשבילכם.

{{message}}