הסדרת מעמד להורה מחו"ל של חייל/איש מילואים

הזכאות הנה בהתאם לקריטריונים ודרישות משרד הפנים. הדרך לקבלת מעמד להורה חייל אינה קלה אך בסופו של תהליך – התוצאה הנה אדירה עת ההורה מקבל מעמד בישראל וזוכה לחיות לצד ילדו.

בישראל קיימים לא מעט חיילים בשירות סדיר או חיילי מילואים אשר אחד מהוריהם אינו בארץ ואינו בעל מעמד בארץ. בדרך כלל , מדובר בילד אשר הגיע לישראל בהיותו קטין נגרר לאמו אשר התחתנה עם אזרח ישראלי או כקטין נגרר לאביו שהתחתן עם אזרחית ישראלית .כאשר החייל הגיע כקטין לישראל , סביר להניח כי קיבל יחד עם הורהו אזרחות בעקבות נישואי ההורה כאמור ולאור היותו אזרח המדינה הרי שהנו שירת או משרת את הצבא בשירות הצבאי כמו כל אזרח. חייל סדיר או חייל מילואים זכאים להביא את ההורה שנותר בחו"ל לישראל ולהסדיר לו את המעמד בישראל לרבות תעודת זהות , קופת חולים , ביטוח לאומי ועוד!!!

הזכאות הנה בהתאם לקריטריונים ודרישות משרד הפנים. הדרך לקבלת מעמד להורה חייל אינה קלה אך בסופו של תהליך – התוצאה הנה אדירה עת ההורה מקבל מעמד בישראל וזוכה לחיות לצד ילדו.

areas-activity

האם ניתן להסדיר מעמד רק להורה של חייל בשירות סדיר?

התשובה היא לא . גם אם החייל כבר השתחרר ניתן להסדיר מעמד להורים במידה ועומד בתנאי ודרישות משרד הפנים בעניין זה.

האם ההורה יהיה זכאי לזכויות בישראל כגון ביטוח לאומי, קופת חולים וכו`?

במידה והליך הגשת הבקשה והסדרת המעמד להורה נעשים כנדרש יהא זכאי ההורה לביטוח רפואי /קופת חולים ואף לזכויות מביטוח לאומי וזאת בסמוך להשלמת הסדרת מעמדו בישראל.

האם ההורה יהיה רשאי לעבוד בישראל?

במידה והליך הגשת הבקשה והסדרת המעמד להורה נעשים כנדרש ההורה יהיה רשאי לעבוד בכל עיסוק חוקי בישראל .

האם ההורה יצטרך לוותר על אזרחותו במדינתנו?

התשובה הנה שלילית .

האם ההורה יהיה זכאי לדרכון ישראלי?

במידה והליך הסדרת המעמד נערך כראוי והושלם אזי בתום השלמת תקופת מעמד תושבות ארעית והשלמת תקופת מעמד כתושב קבע יהא זכאי ההורה להגיש בקשה להתאזרחות. חשיבות רבה לאופן הגשת הבקשה!! במידה ומאושרת בקשת האזרחות להורה יהפוך ההורה לאזרח ישראל לכל דבר ועניין לרבות זכותו לקבלת דרכון ישראלי.

לשאלות נוספות ובדיקת זכאות להבאת הורה חייל לישראל הנך מוזמן לתאם פגישת יעוץ לחץ כאן