עו"ד ליאת שטיינברג חרלמפ
עו"ד ליאת שטיינברג חרלמפ
Facebook
עו"ד ליאת שטיינברג חרלמפ
הסדרת מעמד בישראל | 24 שעות ביממה - 072-33-80-883

שחרור ממשמורת של שוהים בלתי חוקיים

למשרד הפנים קיימת יחידת אכיפה (יחידת עוז ) אשר לוכדת את השוהים הבלתי חוקיים בישראל.

השוהים הבלתי חוקיים שנעצרו על ידי אנשי משרד הפנים מובאים לכלא "גבעון" הממוקם ברמלה-לוד
ושוהים בכלא מכח צו משמורת שהוצא נגדם עד אשר יגורשו מישראל.

השהייה בכלא קשה מעצם שלילת החירות והפרטיות. 

כל יום שעובר בכלא (גם בכלא ה"טוב" ביותר) הנו כמו נצח שכן בתא אחד מוחזקים מספר אסירים , בחלק ניכר מהיום נמצאים האסירים בתא כאשר הם נעולים ואינם יכולים לצאת מהתא. שעות האוכל הנן בהתאם למועדי ארוחות הכלא וכך גם כיבוי האורות לפני השינה וברור כי הציות לפקודות הסוהרים הנה דבר הכרחי ולא פשוט.

בטרם הגירוש מהארץ מובא השוהה הבלתי חוקי בפני בית הדין לביקורת משמורת לשוהים שלא כדין.
בבית הדין לביקורת משמורת מכהנים דיינים אשר תפקידם להכריע האם לשחרר את האסיר ולאפשר לו להסדיר מעמדו בישראל או לאשר את גירושו מהארץ.

במידה והשוהה הבלתי חוקי יצליח לשכנע את הדיין כי ראוי לא לגרשו יאשר הדיין את שחרור השוהה הבלתי חוקי מהכלא לשם הסדרת מעמדו בישראל ובכך נמנע גירושו מהארץ

חשוב לדעת ולהכיר את הסיבות אשר מהוות עילה לשחרור ממשמורת ואשר יובילו לשחרור מהמשמורת.

להלן מספר דוגמאות שהובילו לשחרור ממשמורת בתיקים שטופלו במשרד:
 • קיומה של זוגיות עם בן זוג ישראלי 
 • קיומו של מעסיק סיעודי המבקש להעסיק את המוחזקת המועמדת לגירוש.
 • בקשה לשחרר מהכלא גם אם אין זכות להישאר בישראל אלא רק לתקופה קצובה לשם התארגנות ואסיפת חפצים .
 • מצב בריאותי של המוחזקת.
 • אפשרות להסדיר מעמד בישראל אם תשוחרר מהכלא.
 • השהייה הלא חוקית בישראל הנה בטעות ובתום לב .
 • לא ניתן להרחיק את המוחזקת למדינתה ולכן ראוי לשחררה מהכלא ולהשאירה בישראל.
 • קיום ילד של המוחזקת מאזרח ישראלי .
 • מוחזקת שהיתה נשואה לישראלי , הישראלי נפטר וכעת מבקשת מעמד בישראל מכח היותה אלמנה של אזרח ישראלי.
 • טענות של מסוכנות לחזור למדינה והגשת בקשה ליחידת מבקשי מקלט .
 • קורבנות סחר בנשים.
 • תביעות כספיות וחובות של מעסיקים כלפי המוחזקת.
 • במידה ובקשת השחרור נדחית על ידי הדיין בבית הדין לביקורת משמורת מתחיל מירוץ נגד הזמן כאשר משרד הפנים פועל במהירות המירבית לתאם טיסה לשם הרחקת המוחזק ומאידך משרדנו פועל לפניה מתאימה לבית המשפט המוסמך עם צו ביניים האוסר על הרחקת המוחזק עד אשר בית משפט יבחן את עניינה ויחליט אם ראוי לגרשה בנסיבות העניין או ראוי לשחררה ולאפשר לה להסדיר את המעמד בישראל.

על כן, אם מי מיקירכם נעצר על ידי אנשי משרד הפנים חשוב לפנות במהירות המירבית למשרדנו על מנת שנוכל לסייע ולטפל בעניין בהקדם לרבות ההופעה הראשונה מול הדיין בבית הדין בכלא והצגת הטענות והנימוקים בצורה נכונה ומקצועית.
השתכנע ממונה ביקורת הגבולות כי שהייתו הבלתי חוקית יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב, וכי יצא מישראל במועד שקבע לו;
השתכנע ממונה ביקורת הגבולות כי יצא מישראל בעצמו בתוך מועד שקבע לו, וכי לא יהיה קושי באיתורו אם לא יצא בעצמו במועד שנקבע;
השתכנע ממונה ביקורת הגבולות כי מחמת גילו או מצב בריאותו החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, או שקיימים טעמים הומניטריים מיוחדים אחרים המצדיקים את שחרורו בערובה, לרבות מקום שעקב החזקה במשמורת ייוותר קטין בלא השגחה;
הוא שוהה במשמורת יותר מ-60 ימים ברציפות.
מסיבה כלשהיא כגון : קיום בן זוג , קיום מעסיק חוקי , קיום זכות להישאר בארץ מסיבה כלשהיא, לאחר שהשוהה מובא לכלא מוצא נגדו צו הרחקה בכלא מופרדים השוהים הבלתי חוקיים לאגפי בנות ואגפי בנים לאחר ששוהה בלתי חוקי הוא נלקח לחקירה ובדיקה אשר בסופה מחליטים ומביאה אותם מדינת ישראל ידועה ומוכרת בתחום הרפואה ועל כן יש נתינים זרים רבים המבקשים לבוא ולקבל טיפול רפואי בבתי חולים בישראל .
 
בישראל כיום ידועים ארבעה בתי חולים ציבוריים שמעניקים שירותים רפואיים באופן פרטי לנתינים זרים:
ביה"ח "שיבא -תל השומר" – ר"ג 
ביה"ח הדסה – ירושלים
ביה"ח איכילוב -ת"א
ביה"ח רמבם – חיפה
לאור העובדה כי אשרות תייר ניתנות לתקופות קצרות המסתכמים במספר חודשים בודדים הרי שאין די באשרת תייר כדי לאפשר קבלת טיפול רפואי בישראל אשר בדרך כלל נמשך זמן ממושך יותר.


על כן, כאשר מעוניינים להגיע לישראל לשם קבלת טיפול רפואי כלשהוא או שמעוניינים לסייע לנתין זר להגיע לישראל לקבלת טיפול רפואי חשוב והכרחי להסדיר את אשרת כניסתו לישראל לשם קבלת טיפול רפואי והגשת בקשה מסודרת מתאימה עם המסמכים הנדרשים לשם אישור הבקשה.

משרדנו ישמח לסייע לך בהסדרת המעמד בישראל לשם קבלת טיפול רפואי וידאג למעמדך בישראל במשך תקופת השהייה בישראל לשם קבלת הטיפול הרפואי לרבות הארכות תוקף אשרה וכו`.
שחרור ממשמורת של שוהים בלתי חוקיים
 
עו"ד ליאת שטיינברג - חרלמפ  |  כתובת: הרברט סמואל 87 חדרה  |  24 שעות ביממה  |  טלפון: 072-33-80-883  |  פקס: 04-6222268 
המידע המופיע באתר זה נרשם בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס למי מבני המין באופן זהה ושווה לחלוטין.

כל תוכן הכלול באתר זה הינו בבחינת מידע כללי ובלתי מחייב, אין לראות באתר כיעוץ ו/או המלצה מסוג כלשהוא לגבי מקרה פרטני ואין בו להוות תחליף לייעוץ ובחינה פרטנית.
אשרות שהייה     עורכי דין הסכם ממון     אשרות תייר     משרד עו''ד הסדרי מעמד     עורכי דין הסדר מעמד     משרד עורך דין הסכם ממון     אשרת תייר     זכויות עולה     הסכם ממון בין ידועים בציבור     עו''ד הסכמי ממון