עו"ד ליאת שטיינברג חרלמפ
עו"ד ליאת שטיינברג חרלמפ
Facebook
עו"ד ליאת שטיינברג חרלמפ
הסדרת מעמד בישראל | 24 שעות ביממה - 072-33-80-883

הסדרת מעמד לזרה לאחר שנפרדה מהבעל ויש לה ילדים ישראלים

נ', אזרחית עזה, התחתנה עם אזרח ישראלי ולהם 2 ילדים קטינים.
לאור נישואיה ניתן לה מעמד בישראל.
לימים, יחסי בני הזוג התדרדרו והשניים החליטו להתגרש.
לאור פרידת בני הזוג משרד הפנים ביטל את אשרת השהייה של נ' בישראל ודרש ממנה לעזוב את הארץ.
נ' פנתה למשרדנו על מנת שנסייע לה להישאר בארץ היות ויש לה כאן את 2 בניה הקטינים שהנם אזרחי המדינה.
 
בין בני הזוג החלו הליכי גירושין קשים והבעל נלחם על מנת שהאישה תגורש והילדים יישארו איתו בישראל.
 
משרדנו פעל באופן נחרץ להגנה על נ' על מנת שלא ייווצר מצב בו אמא נקרעת מילדיה ומגורשת רק בגלל סכסוך ופרידה מאבי הילדים.
משרדנו הגיב ונלחם במסגרת עתירה לבג"צ שהגיש הבעל ובה ביקש שיגרשו את אם ילדיו ואף ישימו אותה בכלא עד לביצוע הגירוש.
 
לאחר מאבק קשה בית משפט עליון קיבל את עמדתנו ודחה את בקשת הבעל לגרש את אם ילדיו או לשים אותה בכלא.
בית משפט עליון אף קבע כי התנהלות כזו של הבעל הנה שימוש לרעה בהליכי משפט שבית משפט בישראל לא ייתן לכך יד.
בית המשפט אף חייב את הבעל בשכר טרחת עו"ד ע"ס 15,000 ₪ לטובת האישה!
כיום נ' רשאית להישאר בארץ ויש לה משמורת משותפת עם הבעל וכן הבעל משלם לה מזונות מדי חודש בחודשו.
 
עו"ד ליאת שטיינברג - חרלמפ  |  כתובת: הרברט סמואל 87 חדרה  |  24 שעות ביממה  |  טלפון: 072-33-80-883  |  פקס: 04-6222268 
המידע המופיע באתר זה נרשם בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס למי מבני המין באופן זהה ושווה לחלוטין.

כל תוכן הכלול באתר זה הינו בבחינת מידע כללי ובלתי מחייב, אין לראות באתר כיעוץ ו/או המלצה מסוג כלשהוא לגבי מקרה פרטני ואין בו להוות תחליף לייעוץ ובחינה פרטנית.
אשרות שהייה     עורכי דין הסכם ממון     אשרות תייר     משרד עו''ד הסדרי מעמד     עורכי דין הסדר מעמד     משרד עורך דין הסכם ממון     אשרת תייר     זכויות עולה     הסכם ממון בין ידועים בציבור     עו''ד הסכמי ממון